05/05/1627, 12

05/05/1627, 12

12 De heren van Holland committeren Cornelis Claessen van Driele, oud-burgemeester van Rotterdam, in de Generaliteitsrekenkamer . Deze heeft daarop eed gedaan.