05/05/1627, 13

05/05/1627, 13

13 Ambassadeur D'Espesses compareert en brengt een brief mee van de Franse koning d.d. 13 april ten gunste van maarschalk Chastillon en andere Franse officieren. Dit opdat zij hun extraordinaris pensioen over 1625 betaald krijgen volgens de verdeling van het verdrag van Compi├Ęgne. Tevens wordt de betaling aanbevolen van kapitein Menillet. Nu de termijn voor het sturen van een extraordinaris ambassadeur is verstreken, wordt van HHM een resolutie verwacht op de overgezonden artikelen met betrekking tot een nieuw traktaat. D'Espesses zou graag met een afgevaardigde van HHM willen spreken, opdat hij te weten komt wat hij de koning kan antwoorden.
HHM blijven bij hun eerdere resoluties over de betaling van de Franse officieren en Menillet. De kwestie van het traktaat zal door de vergadering worden onderzocht.