05/05/1627, 14

05/05/1627, 14

14 De RvS adviseert over de verzoeken van de ingezetenen van Altena en Drongelen, die bij akte hun eigen gewassen aan weerskanten willen brengen, dat zij zich dienen te houden aan het plakkaat en hun sauvegarde. Volgens deze stukken is het toegestaan hun gewassen naar steden aan weerszijden te brengen.
HHM laten de RvS nader adviseren welke overwegingen er tegen een dergelijke verklaring zouden zijn en wat er anders in deze kwestie dient te worden gedaan om de boeren buiten knevelarij van de soldaten te houden.