05/05/1627, 15

05/05/1627, 15

15 Van den Honaert, Bicker en Beaumont verklaren gereed te zijn voor de reis en overmorgen te vertrekken. Zij vragen HHM of deze nog iets hebben mee te delen.
HHM overhandigen hun de instructie en wensen hun een goede reis.
Aangezien hun gezantschap naar Zweden en Polen in twee legaties van ieder twee personen wordt gesplitst en zij daarom ook dubbel van ambtenaren zijn voorzien, vragen zij die in de daggelden te verdisconteren.
HHM stellen een besluit hierover uit.