05/05/1627, 2

05/05/1627, 2

2 Schagen en Veltriel zijn teruggekeerd uit Bergen op Zoom. In aanwezigheid van de RvS doen zij rapport van het doorsteken van de nieuwe Beijmoerpolder door de heren van Zeeland en de door die van Bergen op Zoom aangedragen oplossingen. Tevens berichten zij over hun voorstel om het gehele Noordland te doen bedijken en de sluis hiervan in het fort aan te leggen. De gecommitteerden hebben in voorlopige zin ingestemd met het herstel van de doorgestoken dijk.
HHM laten de gecommitteerden het rapport op schrift stellen en ter overweging aan de heren van Zeeland sturen. Intussen stemt men in met het herstel.