05/05/1627, 3

05/05/1627, 3

3 De RvS meldt dat de burgers van Breda, die tijdens de belegering van de stad hun geld aan de soldaten hebben gegeven op belofte van teruggave inclusief rente, sterk aandringen op betaling.
HHM laten de RvS een lijst van de schuld met de rente opstellen, met aantekening van welke provincies hieraan moeten bijdragen. Na indiening van deze lijst zal men verder beslissen.