05/05/1627, 4

05/05/1627, 4

4 De fiscaals Kinschot en Van den Broeck verschijnen ter vergadering. Conform de resolutie van 1 mei berichten zij over hun overleg met de vrouw en vrienden van voormalig fiscaal Berck. De kwestie van de uitkoop is in zoverre gevorderd dat men een bedrag van 28.000 gld. is overeengekomen, te weten een derde deel binnen de tijd van drie maanden en het resterende deel binnen twee jaar.
HHM gaan akkoord met de uitkoop, mits het geld contant wordt betaald. Indien de partijen hierover geen akkoord kunnen bereiken, zullen de fiscaals het geld van het twee derde deel omrekenen naar de zestiende penning om zo eindelijk van de kwestie af te zijn.