05/05/1627, 5

05/05/1627, 5

5 Anna Schungels, weduwe van Guilibert opten Bergh, bij leven commandant te Ootmarsum, is voorschrijven verleend aan het Hof van Oost-Friesland, opdat het proces volgens brieven requisitoriaal van de drost van Twente wordt afgehandeld. Indien het Hof het proces niet zelf kan afhandelen maar moet doorsturen, zou het de voorkeur verdienen de zaak te verwijzen naar een universiteit van gereformeerde signatuur. Immers, het vonnis waarvan de suppliant door requisitie uitvoering verzoekt, is in Overijssel uitgevaardigd.