05/05/1627, 8

05/05/1627, 8

8 Femme Gerrits, voormalig kapitein op een oorlogsschip en nu zonder werk, verzoekt brieven aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier om hem bij de eerste vacante positie weer als kapitein in dienst te nemen.
HHM sturen het rekest aan de Admiraliteit om hierop te letten.