05/05/1627, 9

05/05/1627, 9

9 Het verzoek van Gysbrecht Janssen Adel, Pieter Janssen van Alcmaer en Jan Pieters Esges, voormalige scheepskapiteins te water, om een jaarlijks traktement is afgewezen.