06/05/1627, 8

06/05/1627, 8

8 Sigismund van Buchner, afgezant van de Deense koning, heeft in zijn memorie gevraagd de werving die de koning enkele officiers heeft aanbevolen, te mogen voortzetten met behulp van 5.400 rijksdaalder, te korten op het subsidie.
HHM gelasten de ontvanger-generaal dit bedrag aan de afgezant te geven in ruil voor een kwitantie.