06/05/1627, 1

06/05/1627, 1

1 De president heeft namens Z.Exc. voorgesteld of de bijeengekomen Landdag van Gelderland niet door gecommitteerden dient te worden bezonden ter bevordering van de consenten volgens de petitie. Ook zouden de Kwartieren vanwege hun onenigheid over de onderlinge verdeling tot overeenstemming moeten worden gebracht.
De Landdag wordt schriftelijk verzocht de middelen, in het bijzonder het subsidie voor de Admiraliteiten, in te willigen, mede vanwege de onlangs door Holland in de vergadering aangevoerde klachten. De Landdag zou daarom van de gebruikelijke discussies over de onderlinge verdeling dienen af te zien.