06/05/1627, 10

06/05/1627, 10

10 Sommelsdijck en Stavenisse hebben verzocht burgemeester Bas eveneens te laten adviseren in de kwestie van de aanspraken van de VOC op gemaakte kosten van de bezending naar Engeland.
HHM wijzen dit af omdat Bas tevens bewindhebber is.