06/05/1627, 2

06/05/1627, 2

2 Helger Adriaens en Willem Adriaens en de ingezetenen van de Nassaupolder verzoeken tegen betaling van 's lands rechten uit Holland vijf melkkoeien en vier éénjarige runderen naar de polder te mogen brengen.
Folphert Crom verzoekt vijftien of zestien runderen van Gorinchem naar het Land van Altena te mogen brengen voor de beweiding van zijn landen.
Op beide verzoeken wordt de RvS advies gevraagd.