06/05/1627, 3

06/05/1627, 3

3 Luitenant-kolonel Arnt Sloot, commandant in Doesburg, voorzien van voorschrijven van de Staten van Utrecht , vraagt vanwege zijn trouwe dienst om een extraordinaris maandelijks traktement of een andere tegemoetkoming.
HHM wijzen het verzoek af.