06/05/1627, 6

06/05/1627, 6

6 Het verzoek van Gerard Lups tweehonderdduizend pond lonten naar Bremen en de koning van Denemarken te mogen uitvoeren wordt afgewezen.