07/05/1627, 2

07/05/1627, 2

2 De ontvanger-generaal is ter vergadering ontboden. In navolging van de resolutie van gisteren is hem verteld 5.400 rijksdaalder, in mindering van hetgeen men de koning van Denemarken schuldig is, tegen behoorlijke kwitantie aan Sigismund Buchner te geven.