07/05/1627, 3

07/05/1627, 3

3 Op verzoek van jonker Willem van Renesse van Wulp geven HHM hem paspoort voor vier maanden voor zichzelf, een dienaar en bagage om het land van Brabant te doorkruisen. Tevens zal hem sauvegarde worden verleend om in Oosterhout of Zevenbergen te verblijven, zodra hij deze of gene plaats heeft gekozen. Wel dient hij onder ede te verklaren zich neutraal op te stellen en zich niet bij ede aan de Spaanse koning te hebben verplicht of te zullen verplichten.