08/05/1627, 2

08/05/1627, 2

2 De memorie van Sigismond Buchner is gelezen. Hierin wordt verzocht Bethlen Gabor te berichten dat de 30.000 rijksdaalder voor eind juni zal zijn overgemaakt. Tevens zou de betaling van het subsidie ten behoeve van het leger in Silezië moeten worden overwogen.
De heren van Holland hebben de memorie, tezamen met de propositie die de afgezant tijdens zijn audiëntie heeft gedaan en die in het Nederduits is vertaald, ter bestudering meegenomen. Zij zullen deze stukken bespreken met hun momenteel in vergadering zijnde principalen .