08/05/1627, 12

08/05/1627, 12

12 HHM lezen het advies van de superintendenten Aertsens en Baudaen over het rekest van jonkheer Henrick de Vos.
Alvorens hierin verder te treden, zullen Noortwijck en Vosbergen ontvanger Swerius horen over het waarom van de weigering [van uitbetaling], die de superintendenten onterecht achten.