08/05/1627, 4

08/05/1627, 4

4 Adriaen Nicolai, secretaris van de Admiraliteit in Zeeland, verzoekt vanwege zijn 41-jarig dienstverband in deze functie en zijn hoge leeftijd van 76 jaar resulterend in geheugenverlies en hardhorendheid, het ambt te mogen afstaan aan een bekwaam en door de Admiraliteit goedgekeurd persoon. Indien HHM hiertegen bezwaar hebben, vraagt hij om de Admiraliteit te machtigen tot zijn assistentie een adjunct te mogen aanstellen.
Aangezien het overdragen van ambten niet is toegestaan, laten HHM de suppliant zich voor een nominatie wenden tot de Admiraliteit.