08/05/1627, 6

08/05/1627, 6

6 Het advies van de Hoge Raad over de wijn- en bieraccijns in Emden is gelezen.
HHM laten hiervan twee kopieën maken, waarvan één wordt gegeven aan dr. Amama en de ander aan secretaris Maurice, die de zaken van Emden regelt.