08/05/1627, 8

08/05/1627, 8

8 Kapitein Sibert Pietersz. Lut verhaalt in zijn rekest samen met kapitein Monick uit Rotterdam, in 1625 met veertig officieren en bemanningsleden door Duinkerkers te zijn gevangengenomen. Pas op 10 nov. 1626 is hij vrijgelaten bij de algemene uitwisseling van gevangenen. Monick en zijn bootsvolk hebben, behalve de 100 gld. en de betaling van hun proviand gedurende hun gevangenschap, al hun gage tot aan de dag van hun vrijlating ontvangen, met nog één maand extra wegens letsel. Lut heeft dit in Enkhuizen niet gekregen en wil dat de Admiraliteit in het Noorderkwartier opdracht krijgt tegen dezelfde condities uit te betalen.
HHM besluiten Lut niets te geven en de Admiraliteit te Rotterdam te schrijven ten zeerste verwonderd zijn over deze hoogst ongebruikelijke uitbetaling van Monick c.s. Zij zullen kopie van de bij het rekest gevoegde attestatie voor commentaar meesturen.