08/05/1627, 9

08/05/1627, 9

9 Hillegont Laurensdr., vrouw van Adriaen Tijssen uit Medemblik, heeft voorschrijven van de magistraat te Medemblik.
HHM geven haar rekest voor advies aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier .