12/05/1627, 5

12/05/1627, 5

5 Twee gedeputeerden van de magistraat van Bergen op Zoom verschijnen ter vergadering. Zij klagen dat de heren van Zeeland afgelopen zaterdag gewapenderhand opnieuw de dijken van de Beijmoerpolder, die Bergen had hersteld, hebben laten doorsteken, de materialen verbrand en de arbeiders geïntimideerd.
HHM besluiten dat Bergen de dijk opnieuw mag doen herstellen, zoals reeds eerder is toegestaan. Zeeland wordt geschreven dat het doorsteken niet door haar alleen, maar door alle provincies van de Unie had moeten worden besloten. Dit is een kwestie die alle leden van de Generaliteit aangaat en daarom wordt Zeeland verzocht niet langer aanstoot te geven. Ook zal het verbaal van Schagen en Veltriel voor een reactie aan Zeeland worden gestuurd.