12/05/1627, 1

12/05/1627, 1

1 Het concept van een nieuw subsidieverdrag, dat Languerack aan Z.Exc. heeft gestuurd en waaraan hij in zijn brieven refereert, is gelezen.
HHM achten het eervoller en voordeliger om in 's- Gravenhage over een nieuw alliantieverdrag te onderhandelen dan in Frankrijk. Daarom zullen enkele gecommitteerden de Franse ambassadeur meedelen bij Z.Exc. een ontwerp te hebben gezien, dat echter van dien aard is dat zij daarover niet in onderhandeling kunnen treden. Als hij een algemene opdracht tot het voeren van onderhandelingen met HHM heeft, dan zullen die worden geopend. Als hij uitsluitend gelast is tot afsluiting van het gestuurde traktaat, dan dienen de gecommitteerden onderhandelingen te excuseren door tegen te werpen, enerzijds, dat de provincies afwezig zijn en anderzijjds, dat het verdrag van Compi├Ęgne nog voldoet. De gecommitteerden Noortwyck, Pau, Vosbergen, Hertevelt, Walta en Ter Cuilen zullen echter eerst alles overleggen met Z.Exc.