12/05/1627, 2

12/05/1627, 2

2 Naar aanleiding van een voorstel van de heren van Holland schrijven HHM de Admiraliteit te Rotterdam en de Admiraliteit te Amsterdam voor nader overleg over de zeebewaking.