12/05/1627, 3

12/05/1627, 3

3 Lecq verschijnt ter vergadering. Hij neemt afscheid vanwege de tocht naar de kust van Vlaanderen. Hem is gevraagd, in overleg met Z.Exc., zijn vertrek nog uit te stellen omdat de Admiraliteiten in Rotterdam , Amsterdam en in het Noorderkwartier zijn ontboden en hij bij dit overleg aanwezig hoort te zijn. Hij zou in elk geval vanmiddag aanwezig dienen te zijn bij het beraad van enkele gedeputeerden uit Holland.