14/05/1627, 1

14/05/1627, 1

1 De Staten van Zeeland schrijven d.d. Middelburg 11 mei dat zij de begonnen bedijking van de Beijmoerpolder hebben vernield, omdat zij niet wisten dat die in opdracht van gedeputeerden van HHM was gemaakt. De gouverneur van Bergen op Zoom had hun desgevraagd gezegd van niets te weten.
HHM nemen hierover geen besluit.