14/05/1627, 8

14/05/1627, 8

8 Op verzoek van Sigismund Buchner wordt Paul de Wilm toegestaan ten behoeve van de koning tweeduizend pieken, tweehonderdduizend pond lont, vijfhonderd wapens voor haakbusschutters, tweeduizend schoppen, tweeduizend brede haken, tweeduizend spitse haken en vijfhonderd hellebaarden uit deze landen mag halen tegen betaling van 's lands rechten.