14/05/1627, 10

14/05/1627, 10

10 De ambassadeur van Venetië dringt aan op restitutie van de parels die door ruiters van Geertruidenberg in het Land van Namen zijn veroverd.
Zoals al eerder is besloten, zal de RvS over de kwestie beslissen. De Raad dient erop te letten dat de ingezetenen van Venetië niet anders worden behandeld dan die van Frankrijk en Engeland.