14/05/1627, 13

14/05/1627, 13

13 Het verzoek van Pieter Jaspers Leist, koopman wonend in Dordrecht, twee met aardewerken kannen geladen schepen te mogen invoeren, is afgewezen.
Het verzoek van Jan van Dalen en Jan Pinson om octrooi voor hun uitvinding van een builmolen, is afgewezen.