14/05/1627, 2

14/05/1627, 2

2 De gecommitteerden die met Berckel en Van der Hooge hebben gesproken over de uitwisseling van gevangenen, doen rapport. Zij overhandigen de conceptinstructie en de commissie voor Berckel en Hooge.
HHM gaan akkoord met de instructie en de commissie. Daarnaast wordt de instructie verruimd: wanneer Berckel en Van der Hooge iets horen over een mogelijke ruil van gevangenen die sinds 10 okt. 1626 op het water zijn gevangengenomen, dienen zij hiervoor open te staan en dit te schrijven of anders door iemand te laten rapporteren. HHM gelasten de commies van de ontvanger-generaal hun de voorlopig verzochte 1.000 gld. voor hun reis tegen ontvangstbewijs te betalen.
David Pallache verzoekt te worden ingezet voor de gevangenenruil of beslag te laten leggen op de gevangengenomen Portugezen in Rotterdam.
HHM wijzen dit verzoek af, maar Berckel en Van der Hooge zullen zijn zaak wel aanbevelen, opdat zijn vorderingen op de Portugezen worden gehonoreerd.