14/05/1627, 3

14/05/1627, 3

3 De superintendenten van Brabant adviseren d.d. 4 mei dat Johanna Eems de Bloiere, weduwe van Jacques Coppeij, haar portie in een jaarlijkse rente van 1.000 gld. ten laste van de Brabantse bede niet toekomt, omdat zij pas vele jaren na de sluiting van het Bestand in de Republiek is komen wonen. Voor het overige is de rente deugdelijk.
HHM laten de superintendenten ondubbelzinnig adviseren.