14/05/1627, 4

14/05/1627, 4

4 De heren van Holland tonen een valse leeuwendaalder die nauwelijks 30 st. waard is.
HHM geven de munt aan de Generaalmeesters van de Munt , die hiertegen een plakkaat zullen opstellen.