14/05/1627, 6

14/05/1627, 6

6 De drossaard, burgemeesters, schepenen en raden van Bergen op Zoom verzoeken het krijgsvolk te gelasten zich inzake zijn weeskinderen te onderwerpen aan de jurisdictie van de weeskamer aldaar .
HHM vragen hierover advies aan de RvS.