14/05/1627, 7

14/05/1627, 7

7 Konvooimeester Adriaen Repelaer verzoekt in zijn verdediging door gedeputeerden van HHM en van de Generaliteitsrekenkamer te mogen worden gehoord. Hij klaagt zonder verhoor te worden veroordeeld.
HHM laten de Rekenkamer hem nader horen en daarna advies geven.