15/05/1627, 5

15/05/1627, 5

5 De Franse ambassadeur is op zijn verzoek naar Le Havre de vrije uitvoer toegestaan van zoveel masten als vijf schepen van elk honderddertig last nodig hebben.
De magistraat van Enkhuizen wordt geschreven schilders en andere werklieden van buiten de stad niet te hinderen bij het maken van de schepen voor de Franse koning.
De magistraat van Amsterdam wordt geschreven om Costoioux te helpen met een spoedige rechtsgang in kwesties die hij in de stad zal vervolgen.