15/05/1627, 10

15/05/1627, 10

10 Aangezien de verschillende Admiraliteiten ontboden zijn voor nader overleg over de zeebewaking, is hun gezegd met de gedeputeerden van Holland hierover na de middag een voorbespreking te houden.