15/05/1627, 13

15/05/1627, 13

13 Languerack schrijft d.d. Parijs 6 mei dat de kardinaal aanbeveelt D'Ouchams zich enkele maanden langer dan de andere kapiteins te mogen absenteren.
HHM stellen een besluit hierover uit.
De ambassadeur stuurt tevens kopie van het vonnis van de Admiraliteit aldaar. Dit is gewezen in het voordeel van de gouverneur van Canada tegen de WIC en enkele Nederlanders, die hem grote schade zouden hebben berokkend.
HHM geven kopie van de brief aan de WIC.