15/05/1627, 16

15/05/1627, 16

16 De binnengekomen generaal Nispen dient schriftelijk zijn antwoord in op het tegen hem gerichte verzoek van de weduwe van Claes Meinertsen.
HHM zullen het lezen.