15/05/1627, 3

15/05/1627, 3

3 HHM lezen een verhandeling van de VOC ter rechtvaardiging van het optreden der Nederlanders in de Rode Zee en met verzoek schadevergoeding te mogen ontvangen.