15/05/1627, 6

15/05/1627, 6

6 De RvS verschijnt ter vergadering vanwege de aanbesteding van fortificaties in Coevorden waarvan de betaling was opgedragen aan de Staten van Friesland . Die willen echter niet betalen: zij hebben zelfs geweigerd de brieven te openen en hebben die ongeopend teruggestuurd. Dit getuigt van grote minachting voor het bestuur en de RvS verzoekt HHM om een besluit.
Uit oogpunt van respect voor de bestuursgang herinneren HHM de heren van Friesland bij brieven aan de nadelige gevolgen van hun stappen. Zij dienen de brieven van de Raad te openen en na te komen of anders met redenen te beantwoorden. De Staten moeten dan ook de verzochte betaling doen, in aftrek van hun consenten.