17/05/1627, 2

17/05/1627, 2

2 Tegen Bosch' licent en onder cautie is de volgende personen toegestaan dieren uit te voeren: Tonis Cornelis Janssen, Hendrick Stoffels en Daem Aertsen ieder twee merries, twee melkkoeien en twee vaarzen naar Sprang; Anthoni van Hees één merrie, twee melkkoeien, twee vaarzen, twee kalveren en vier magere varkens naar Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe; Marten Janssen één merrie naar Hoeven; Jan Michielsen twee merries naar Sprang; Heilger Adriaenssen vijf vaarzen naar Nassaupolder en de weduwe van Roos, die buiten de poort van Bergen op Zoom woont, één merrie.
Verder is Elisabeth van Sevenhoven, wonend in Prinsenland, toegestaan twee jonge paarden naar Prinsenland te mogen terugbrengen. Deze waren naar Holland op het gors van Rozenburg gebracht om te weiden. Ze hoeft geen licent te betalen, maar moet wel waarborgen dat de paarden nergens anders naartoe worden gebracht.
Paul Willems mag naar Gastel zijn in veiligheid gebrachte koe met twee kalveren brengen.