19/05/1627, 2

19/05/1627, 2

2 De Staten van Friesland nomineren per brief dr. Hero Viarda als raad in de Admiraliteit in Friesland .
HHM verlenen commissie en Viarda heeft de eed afgelegd.