19/05/1627, 3

19/05/1627, 3

3 Naar aanleiding van de berichten in een brief van resident Aissema d.d. 28 april verzoeken de heren van Holland te beslissen over de afsluiting van de Wezer.