20/05/1627, 12

20/05/1627, 12

12 De Gedeputeerde Staten van Utrecht schrijven d.d. 8/18 mei waarom in Utrecht een hele en halve schelling zijn gemunt. Dit is gedaan omdat in de provincies Zeeland, Friesland, Overijssel en Groningen eveneens deels onrechtmatig en zonder opdracht is gemunt. Als andere provincies en steden zich niet aan de regels houden, is Utrecht evenmin genegen dit te doen.
HHM zullen generaalmeester Van der Meiden over deze brief horen en zijn rapport afwachten.