21/05/1627, 16

21/05/1627, 16

16 De weduwe van L'Eremite en voormalig fiscaal Renegom hebben betaling verzocht van hun achterstallen. Commies Van der Haer bericht dat de RvS aan de Admiraliteiten heeft geschreven over verrekening hiervan, maar geen respons krijgt.
HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam de afrekening spoedig op te sturen.