22/05/1627, 10

22/05/1627, 10

10 Naar aanleiding van de op 19 mei ontvangen brief van Carl Carlssen van Cracou schrijven HHM de Admiraliteit te Amsterdam en de Admiraliteit in het Noorderkwartier de voor het konvooi naar de Sont bestemde schepen aldus te gebruiken. Inzake de in beslag genomen schepen wordt pas een besluit genomen als duidelijk is wat de gezanten ter plaatse kunnen uitrichten.