24/05/1627, 1

24/05/1627, 1

1 De magistraat van Emden schrijft dat één van zijn burgers, Gerrit de Clarcq, met zijn schip is vertrokken uit La Rochelle en door de Engelsen is veroverd. De Clarcq verzoekt voorschrijven aan Joachimi, opdat die zich inspant om het samen met hem terug te vorderen.
HHM sturen de brief aan Joachimi. Hij moet zien of er iets ten voordele van Clarcq kan worden gedaan en hem daarin naar vermogen bijstaan.